Satış sonrası satın alma çözümünüz hangi şirketler için uygundur?

Ürün veya hizmet satışlarının ifası veya teslimi bir veya birden fazla satın alma operasyonuna bağlı olan şirketler için çözümümüz idealdir. Sofistike, çok aşamalı, süreç ve birim yoğun bir satış operasyonu olduğundan manuel yönetilmesi beraberinde birçok aksaklığı getirebilir. Kaliteli bir yazılım

Satış sonrası satın alma çözümünüzü farklı kılan nedir?

ERP uygulamalarıyla entegre bir şekilde satış fırsatları veya satış siparişlerinin devamı niteliğindeki çoklu satın alma yönetimini zahmetsizce, farklı birimlerin iş birliğiyle icra etmesi çözümümüzü benzersiz ve farklı kılmaktadır.

Satış sonrası satın alma çözümünüz kapsamlı bir satın alma çözümü müdür?

Hayır. Tam kapsamlı satın alma operasyonları ERP uygulamalarının ana görevidir. ERM CRM içinde sadece satış siparişine bağlı olarak satın alma onay adımları yönetilir. Çünkü CRM’in ana fonksiyonu ilişki yönetimidir. Depo teslimleri, ürün teslimleri, fatura, ödeme, sevkiyat işlemleri ERP uygulaması içinde

Satış sonrası satın alma yönetimi çözümünüz şirketlere ne tür katkılar sağlar?

Çözümümüzün faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz: Karmaşık ve birden fazla süreci bütünleşik olarak izlemek ve yönetmek Farklı birimlerin iş birliği ve koordinasyonunu koordine etmek Satış siparişlerini zamanında teslim etmek, satın alma siparişlerini zamanında teslim almak Sürecin ilerlemesini 360° izlemek ve aksayan