Tahsilat yönetimi çözümünüz hangi şirketler için uygundur?

Tahsilat yönetimi çözümümüz temel bir CRM uygulamasıdır. Hemen hemen her şirketin vadesi gelmemiş alacağı vardır. Tahsilat süreci olan her şirket için çözümümüz uygundur. Bunun yanında müşteri sayısı fazla, alacak döngüleri yoğun ve tahsilat sorunu belirgin olan firmalar için çözümümüz temel

Tahsilat yönetimi çözümünüz hazır mıdır?

Hazır ERP entegrasyonlarımızdan birini (Logo, Netsis, Mikro, Uyumsoft, IFS, ETA vb.) kullanıyorsanız tahsilat yönetimi çözümümüzü hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunların dışında bir muhasebe yazılımı kullanıyorsanız bir uyarlama entegrasyonu yapmamız gerekir veya excel üzerinden alacak listelerini yükleyerek çözümümüzü kullanabilirsiniz.

Tahsilat yönetimi çözümünüzün şirketlere faydaları nelerdir?

Tahsilat veya alacak yönetimi çözümümüzün şirketlere temel faydaları şunlardır:  ERP sistemlerinden anlık müşteri borç bilgisini alır ve tahsilat listeleri oluşturur. Excel ile takibi yapılacak tahsilat listesi yükleyebilirsiniz. Tahsilat aramaları için otomatik ve manuel görevlendirmeler oluşturur. Sanal pos entegrasyonuyla hızlı tahsilat

Tahsilat veya alacak yönetimi nedir? Neyi hedefler?

Tahsilat veya alacak yönetimi, bir işletmenin satış sonrası müşterilerinden alacaklı olduğu miktarı zamanında planlı bir şekilde tahsil etme sürecini ifade eder. Bu süreç, işletmelerin müşterilerinden tahsil edilmesi gereken alacakları izlemelerini, yönetmelerini ve tahsilat süreçlerini optimize etmelerini sağlar. Tahsilat yönetiminin temel