Zimmet yönetimi çözümü hangi şirketler için uygundur?

Her şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için ekipman, cihaz ve demirbaş kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu yüzden zimmet yönetimi çözümümüz her şirketin kullanacağı temel bir CRM uygulamasıdır. Bunun yanında çok fazla sayıda fiziksel varlığa sahip şirketler için zaruri bir ihtiyaçtır.

Zimmet yönetimi çözümünüzü popüler yapan nedir?

Fiziksel varlıklar kayıt formunun firmalara göre uyarlanabilmesi Zimmetleme süreci için onay akışı işletilmesi Zimmete konu fiziksel varlığın satın alınmasından tekrar satılması veya ıskartaya çıkartılması anına kadar olan tüm aşamaların geçmişe yönelik olarak izlenebilmesi Doküman yönetim sistemi altyapısının kullanılması

ERM CRM zimmet yönetimi çözümünün sağladığı faydalar nelerdir?

Zimmet Yönetimi Çözümümüzün sağladığı faydaları şu şekilde özetleyebiliriz: Varlık İzleme: İşletmenizin tüm varlıklarını kaydetme ve izleme yeteneği sağlar. Zimmet Atama: Her varlığın sorumlusu veya kullanıcısı belirlenir ve zimmetlenir. Bu şekilde varlıklarınızın zayi olma riski azalır. Yasal Koruma: Varlıklarınızın sorumlularını belirleyerek,

Zimmet yönetimi çözümü nedir?

Zimmet yönetimi çözümü, işletmelerin fiziksel envanterini (demirbaş, cihaz, ekipman, bilgisayar, cep telefonu, şirket araçları, ofis malzemeleri vb.) daha etkili bir şekilde izlemelerine, kaydetmelerine, yönetmelerine ve denetlemelerine yardımcı olan bir yazılım veya sistemdir. Zimmet, bir varlığın atanmış kişi veya departman tarafından