İhale takip yönetimi çözümünüz hangi şirketler için daha uygundur?

Yoğun bir şekilde ihalelere katılan ve teklif veren şirketler için ihale takip yönetimi çözümümüz temel bir ihtiyaçtır. İş dünyasında, detaylara dikkat edilmemesinden, zaman planlarına uyulmamasından, yetersiz dokümantasyon ve teklif içeriğinden dolayı kaybedilen ihaleler az yaşanan bir durum değildir.

İhale takip yönetimi çözümünüzü popüler ve farklı yapan nedir?

Oluşturulan ihale fırsatlarına birden fazla onay iş akışı tasarlayıp bağlayabilmek önemli bir farklılığımızdır. Ayrıca, ERM CRM’in aktivite, plan, takvim, görev, kurumsal e-posta, süreç takip otomasyonu, proje yönetimi, teklif ve sözleşme yönetimi vb. çözümlerini bütünleşik olarak ihale takip sürecinin yönetilmesinde istihdam

İhale takip yönetimi çözümünüz şirketlere ne tür faydalar sağlar?

Açılan bir ihaleye teklif verme sürecini yönetmenizi sağlayan çözümümüzün şirketlere sağladığı temel faydalar şunlardır: İhale detaylarının kaydedilmesi ve analiz edilmesi Hazır iş akışların şirket iş yapma tarzınıza uyarlanması İhaleye teklif verme sürecinin birden fazla onay iş akışı ile (teminat mektubu

İhale yönetimi nedir?

İhaleye teklif veren firma açısından ihale yönetimi, bir mal veya hizmetin alımı veya bir projenin yürütülmesi için düzenlenen ihale sürecinin stratejik bir şekilde yönetilmesini içerir. Temelde şu adımları içerir: İhaleyi Belirleme İhale Şartnamesini ve Dokümanlarını İnceleme Teklif Hazırlama Belgelerin Hazırlanması