Pazarlama kampanyaları yönetimi çözümünüz hangi şirketler için uygundur?

Müşteri ilgisini çekmek, ürün ve hizmetleriyle ilgili farkındalık oluşturmak, müşteri tabanını genişletmek, satışlarını teşvik etmek, marka bilinirliliğini artırmak isteyen her şirket için güçlü bir çözümdür.

Pazarlama kampanyaları yönetimi çözümünüz hangi tür kampanyaları destekliyor?

Tele-marketing, e-posta pazarlama, SMS pazarlama, mektup gönderimi, etkinlik pazarlama, numune ve katalog gönderimi başta olmak üzere sosyal mecralarda icra edilen kampanyalar da dahil her türlü pazarlama kampanyalarının yönetimini destekler.

Pazarlama kampanyaları çözümünüzün işletmelere faydaları nelerdir?

Çözümümüzün temel faydası, şirketlerin ERM CRM platformunun tüm sofistike altyapısını bütünleşik bir tarzda kullanarak pazarlama kampanyalarını verimli bir şekilde yönetmelerini kolaylaştırmasıdır. Bunun yanında pazarlama ekiplerinin, kampanya planlama ve yürütmeyi daha küçük görevlere ayırarak etkili bir şekilde yönetmesine, bu görevleri doğru

Pazarlama kampanyaları hangi aşamalardan oluşur?

Pazarlaman kampanyalarının ana aşamaları genelde şu şekildedir. Strateji ve Planlama Hedef Kitle Belirleme Kanal Seçimi Takvim ve Zaman Çizelgesi Mesaj ve İçerik Yaratıcı İşler ve Tasarım Uygulama Takip ve İzleme Optimizasyon

Pazarlama kampanyaları yönetimi nedir?

Pazarlama kampanyaları yönetimi; işletmelerin belirli bir hedefe ulaşmak için kampanyalar planlama, yürütme, takip etme ve analiz/optimize etme sürecidir. Bu süreç, belirli bir süre içinde gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerini içerir ve genellikle belirli bir ürün, hizmet veya teklifi tanıtmayı, müşteri ilgisini artırmayı,