Personel İzin Yönetimi

İzin yönetimini dijitalleştirir.
Home » CRM Programı Çözümleri » Temel CRM » Personel İzin Yönetimi

Personel İzin Yönetimi Çözümü

Personel izin yönetimi, çalışanlarınızın mutluluğunu, verimliliğini ve yasal uyumluluğunu artırmanın anahtarıdır. Personel izin yönetimi çözümümüzle, personelinizin izin taleplerini ve onaylarını tek bir platformda yönetin. Onay sürecini dijitalleştirin ve hızlandırın. Hakları koruyun ve ihtilafları önleyin. Her şeyiniz kayıtlı ve belgeli olsun.

personel-izin-formu
Featured Image

Personel izin yönetimini dijitalleştirin.

Personeliniz her türlü izin talebini artık excelde oluşturup e-posta veya matbu evraklar ile iletmek yerine ERM CRM içinde oluştursun, elektronik ortamda onaya göndersin. Personelinizin izin taleplerini, onaylarını ve ekli dokümanları tek bir yerden, personel kartından, kolaylıkla izleyin.

Featured Image

Personelinizin yıllık izinlerini planlayın, iş gücü boşluğuna fırsat vermeyin.

ERM CRM’in planlama ve takvim altyapısını kullanarak çalışanlarınızın yasal ve ücretli izinlerini önceden planlayın. Görsel bir takvim tablosunda kolaylıkla izleyin. İzin çakışmalarını engelleyerek işletmenizde iş gücü boşluğunun oluşmasına fırsat vermeyin. Etkili planlama ile çalışanlarınız arasındaki olası ihtilafların önüne geçin.

Featured Image

Personelinizin izin kullanımlarını analiz edin.

Personelinizin hangi izin türünden (mazeret, yıllık ücretli, doğum, evlilik vs.) ne kadar kullandığını kullanım gerekçeleriyle birlikte raporlayın ve analiz edin. Ücretsiz izin sürelerinin tam dökümünü elde edin. İnsan kaynakları politikalarınızla uyumlu olarak iş gücünüzü optimize edin.

PERSONEL İZİN YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜYLE

Manuel izin takiplerinden kurtulun.

Bizimle çalışmak için
çok nedeniniz var.

f_icon3-8

Avantajlarımız

20+ yıllık deneyimin ürünü hazır ve kapsamlı CRM çözümlerimizle müşterilerimiz tecrübeye ortak oldu.

Keşfet
f_icon1-8

Referanslarımız

300'den fazla müşterimiz ERM CRM çözümleriyle işlerini profesyonelce yönetmeye başladı.

Keşfet
f_icon4-8

Projelerimiz

500'den fazla projeyle müşterilerimiz hayatlarını kolaylaştırdı, işlerini büyüttü, rekabette öne geçti.

Keşfet
Müşteri
0 +
Proje
0 +
Kullanıcı
0 +
Yıllık Tecrübe
0 +

Biz Hazırız

Personel İzinlerini ERM CRM ile yönetin.

Canlı Demo İste

Personel İzin Yönetimi

Personel izin yönetimi, bir işletmenin çalışanlarının ücreti veya ücretsiz her türlü izinlerini planlamasını, izlemesini ve yönetmesini sağlayan bir süreçtir.

Personel izin yönetimi çözümleri, bir işletmenin çalışanlarının izinlerini dijital ortamda planlamasına, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olan yazılım veya sistemlerdir. Bu çözümler, izin taleplerinin elektronik ortamda yapılmasını, izin süreçlerinin otomatikleştirilmesini ve izin politikalarının daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.

İşletmelere sağladığı temel faydalar şunlardır:

 • İzin çakışmaların önlenmesi
 • İş yasalarına uyum sağlamak ve yasal risklerden korunmak
 • Hak kayıplarının önüne geçilmesi, çalışan memnuniyeti
 • Şeffaflık, izlenebilirlik ve muhtemel ihtilafların önlenmesi
 • Onay süreçlerinin elektronik ortama taşınmasıyla sağlanan verimlilik
 • Raporlama ve analiz kolaylığı

Personel izin yönetimi çözümümüz İnsan Kaynakları modülü kadar kapsamlı olmasa da temelde çalışanlarınızın izin onay süreçlerinin dijitalleşmesine katkıda bulunur. Ayrıca, yıllık izinlerin önceden planlanarak yönetilmesini kolaylaştırır.

Temel CRM

“Temel CRM” sınıflandırması diğer CRM programlarında çok rastlanmayan bir uygulamadır. Sektöründen ve büyüklüğünden bağımsız olarak her işletmenin kurulur kurulmaz icra edeceği ortak faaliyetleri vardır. Örneğin, her işletmenin müşterisi vardır ve müşterileriyle iletişim etkinliklerinde bulunur. İşletme sahibinin kendi ve çalışanlarının iş ve görevleri vardır, bunlar takip edilmek ister. İşte en temel düzeyde tüm şirketler için ortak olan faaliyetler esas alınarak geliştirilmiş çözümlere biz “Temel CRM” diyoruz.

ERM CRM’in en önemli farklılığı müşterilerine ihtiyaçlarına uygun çözümleri seçebilme ve oluşturma esnekliği sağlamasıdır. “İhtiyacın kadar kullan ve ihtiyacın kadar öde” temel iş prensibimizdir. ERM CRM olarak biz modül değil çözüm satıyoruz. Her işletmenin satış, servis veya pazarlama çözümlerine ihtiyacı bulunmaz.

Temel CRM çözümlerimizin işletmenize sağladığı katkıları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Müşteri verilerini düzenler ve merkezileştirir.
 • İş verimliliğinizi artırır.
 • Müşteri iletişiminizi geliştirir.
 • İş görevlerinizi düzenler ve etkili takip etmenizi sağlar
 • Zaman yönetiminizi iyileştirir.
 • Dokümantasyonu kolaylaştırır.
 • Toplantı verimliliğinizi artırır.
 • Proje izleme ve yönetme kolaylığı sağlar.
 • Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır.
 • Tahsilat sürecinizi etkinleştirir.
 • Personel izin ve masraf yönetimini düzenler.
 • Ürün sevk sürecinin yönetimini geliştirir.
 • Çalışanlarınıza iş uygulamaları için güçlü yardım masası çözümü sunar.
 • Varlık ve zimmet takibini kolaylaştırır.

Temel CRM çözümlerimizi özel ve farklı yapan temel özellikler şunlardır:

 • Çok fazla çözüm seçeneğinin olması
 • ERM CRM’in kapsamlı çözümleriyle tek bir platform üzerinde bütünleşik çalışması
 • Günlük uygulamalarınıza ve yaygın kullanılan ERP yazılımlarına kolaylıkla entegre olması
 • Firmanızın özel ihtiyaçlarına göre hızlıca uyarlanabilmesi ve size özel süreçlerin tasarlanabilmesi
 • Dashboard, raporlama ve veri izleme altyapısının gelişmiş olması
 • Kullanımının kolay olması
 • 20+ yıldır her sektörden her büyüklükte firmada çalışıyor olması ve sürekli geri bildirimlerle fonksiyonel derinliğinin artırılması

Evet, çözümlerimiz kullanıma hazırdır. Yapacağımız sadece şirket ihtiyaçlarınıza göre temel CRM çözümlerimizi kısa süre içinde size uyarlayıp özelleştirmektir.

CRM Çözümleri Platformu

Hepsi bir arada, kullanıcı dostu, hazır CRM çözümlerimizi kolayca inceleyin.