Proje Yönetimi

Projelerinizin yönetim anahtarı.
Home » CRM Programı Çözümleri » Temel CRM » Proje Yönetimi

Proje Yönetimi Çözümü

Proje yönetimi artık karmaşık ve stresli bir görev olmaktan çıkıyor ve sizleri daha fazla başarıya taşımak için entegre bir çözüm sunuyoruz. Güçlü ve kullanımı kolay Proje Yönetimi Çözümümüz ile karmaşıklığı basitliğe dönüştürün. Projelerinizi düzenleyin, izleyin ve verimli bir şekilde yönetin. Ekip iş birliğini geliştirin, projelerinizi planlanan zamanda ve maliyetlerle tamamlayın.

crm-proje-karti tanımlama
crm-prgrami-proje-yonetimi-cozumu
Featured Image

Detaylı proje kartları oluşturun.

Her bir proje için proje kartı oluşturun. Projenin amacını, kapsamını, iş çıktılarını, bütçesini, proje ekiplerini, proje liderini ve sponsorunu, varsa proje yürütme kurulunu, toplantı frekanslarını ve hatırlatma kurallarını tanımlayın. Proje tamamlanma raporunu proje kartıyla ilişkilendirin.

Featured Image

Proje çıktı hedefleri için görevlendirmeler yapın ve zaman çizelgesi oluşturun.

Projeniz için tanımlı iş çıktılarını alt görevlere bölün, ekip üyelerine görev olarak atayın. Her bir görev için zaman çizelgesi oluşturun. Görevleri önem derecesine göre önceliklendirin. Gerektiğinde görevleri ve zaman planlarını güncelleyin. Biten görevleri kapatın. Projenin tüm görev tablosun görsel bir panoda takip edin, ilerleme durumunu izleyin ve süreci yönetin.

Featured Image

Proje bütçesi oluşturun ve fiili maliyetlerinizi kontrol altında tutun.

Her bir proje için bütçe kalemleri, harcama tutarları, tahmini harcama zamanı oluşturun. Fiili proje harcamalarını ve masraflarını sisteme işleyin. Bütçe harcama hedefleri ile fiili gerçekleşmeleri bir dashboard tablosunda zaman kırılımında karşılaştırın. Proje maliyetlerinizi izleyin ve kontrol altına alın.

PROJE YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜYLE

Projelerinizin orkestra
şefi olun.

Featured Image

Otomasyondan yararlanın, proje yönetimini kolaylaştırın.

Proje görevleri ve toplantı tarihleri için önceden tanımlanmış zaman ayarlı tetiklenmiş eylemler oluşturun. Görevleri planlayın ve takvimlendirin. Planlanmış toplantıları Google veya Outlook takvim entegrasyonlarıyla etkili yönetin. Otomatik bildirim ve hatırlatmalarla aksama ve gecikmelere karşı önlem alın. Proje ekiplerinin her yerden ve her zaman proje ilerleme detaylarına erişmelerini sağlayın. Ekip iş birliğini kolaylaştırın.

Featured Image

Proje ilerleme raporları oluşturun ve sonuçları analiz edin.

Projeleriniz için bütçe, çıktı, görevler ve zaman planlarına uyum açısından kolayca proje ilerleme ve gelişim raporları oluşturun. Tüm projenin yüksek seviyeli görünümünü ortaya koyan panolar tasarlayın.

Featured Image

Proje belgelerini arşivleyin, bilgi tabanı oluşturun.

Proje faaliyetleri sonucu oluşturulan her türlü yazılı ve görsel belgeyi, raporları ve medya dosyalarını proje kartıyla ilişkilendirin. Proje know-how bilgisi oluşturun ve dijital olarak saklayın. Geriye yönelik olarak ihtiyaç halinde bu bilgi tabanına kolayca erişin.

Bizimle çalışmak için
çok nedeniniz var.

f_icon3-8

Avantajlarımız

20+ yıllık deneyimin ürünü hazır ve kapsamlı CRM çözümlerimizle müşterilerimiz tecrübeye ortak oldu.

Keşfet
f_icon1-8

Referanslarımız

300'den fazla müşterimiz ERM CRM çözümleriyle işlerini profesyonelce yönetmeye başladı.

Keşfet
f_icon4-8

Projelerimiz

500'den fazla projeyle müşterilerimiz hayatlarını kolaylaştırdı, işlerini büyüttü, rekabette öne geçti.

Keşfet
Müşteri
0 +
Proje
0 +
Kullanıcı
0 +
Yıllık Tecrübe
0 +

Biz Hazırız

Projelerinizi ERM CRM ile yönetin.

Canlı Demo İste

Sık Sorulan Sorular

Proje Yönetimi

Proje yönetimi, kararlaştırılan parametreler dahilinde proje kabul kriterlerine göre belirli proje hedeflerine ulaşmak için süreçlerin, yöntemlerin, becerilerin, bilginin ve deneyimin uygulanmasıdır. Proje yönetimi, sınırlı bir zaman çizelgesi ve bütçe ile sınırlandırılmış nihai çıktılara sahiptir. Zaman, maliyet ve kalite her projenin yapı taşlarıdır. Bir iş sürecini iyileştirmek için yazılım geliştirmek, bir otoyol inşa etmek, yeni bir ürün tasarlamak, yeni bir organizasyon oluşturmak- bunların hepsi proje örnekleridir.

Proje yönetimi çözümü, projenin planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesini sağlayan aynı zamanda proje yöneticilerinin ve ekiplerinin proje hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir yazılımdır.

Proje yönetimi çözümümüz işletmelerin projelerini daha verimli ve etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bunu yaparken sağladığı temel faydaları şu başlıklar altında özetleyebiliriz:

 • Projelerin başarılı olma olasılığını artırır ve riskleri azaltır.
 • Proje maliyetlerini düşürür.
 • Projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasına katkıda bulunur.
 • Ekipler arası iletişimi ve iş birliğini güçlendirir.
 • Belgelendirme ve deneyim bilgi tabanı oluşturur.
 • İzlenebilirliği ve şeffaflığı artırır.

 

Proje yönetimi çözümümüz modern proje yönetimi metodolojilerinden ilham alınarak tasarlandı. CRM platformunun harika özellikleriyle ve çözümleriyle (form tasarım sihirbazı, iş ve görev takibi, toplantı yönetimi, aktivite yönetimi, dokümantasyon yönetimi, takvim ve planlama, hatırlatma ve eskalasyon, dashboard, raporlama ve analiz araçları vs.) güçlendirildi. Şirketinize özel dashboard ekranları tasarlanarak her projenin ilerleme durumunun tam bir görünümünü elde edebilirsiniz. Tüm projelerin gerçekleşen çıktılarını arşivleyebilirsiniz.

 

Gelişme ve değişme dinamiğine sahip olan her şirket proje çalışmaları yapar. Bir şirkette proje çalışmaları varsa proje yönetimi de olacaktır. Proje yönetimi varsa bunu kolaylaştıran bir çözüme de ihtiyaç her zaman vardır. Çok sık proje yapan, aynı anda birden fazla projeyi yürüten, büyük bir proje yöneten ve proje yönetimini önemseyen şirketler için çözümümüz temel bir ihtiyaçtır.

Temel CRM

“Temel CRM” sınıflandırması diğer CRM programlarında çok rastlanmayan bir uygulamadır. Sektöründen ve büyüklüğünden bağımsız olarak her işletmenin kurulur kurulmaz icra edeceği ortak faaliyetleri vardır. Örneğin, her işletmenin müşterisi vardır ve müşterileriyle iletişim etkinliklerinde bulunur. İşletme sahibinin kendi ve çalışanlarının iş ve görevleri vardır, bunlar takip edilmek ister. İşte en temel düzeyde tüm şirketler için ortak olan faaliyetler esas alınarak geliştirilmiş çözümlere biz “Temel CRM” diyoruz.

ERM CRM’in en önemli farklılığı müşterilerine ihtiyaçlarına uygun çözümleri seçebilme ve oluşturma esnekliği sağlamasıdır. “İhtiyacın kadar kullan ve ihtiyacın kadar öde” temel iş prensibimizdir. ERM CRM olarak biz modül değil çözüm satıyoruz. Her işletmenin satış, servis veya pazarlama çözümlerine ihtiyacı bulunmaz.

Temel CRM çözümlerimizin işletmenize sağladığı katkıları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Müşteri verilerini düzenler ve merkezileştirir.
 • İş verimliliğinizi artırır.
 • Müşteri iletişiminizi geliştirir.
 • İş görevlerinizi düzenler ve etkili takip etmenizi sağlar
 • Zaman yönetiminizi iyileştirir.
 • Dokümantasyonu kolaylaştırır.
 • Toplantı verimliliğinizi artırır.
 • Proje izleme ve yönetme kolaylığı sağlar.
 • Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır.
 • Tahsilat sürecinizi etkinleştirir.
 • Personel izin ve masraf yönetimini düzenler.
 • Ürün sevk sürecinin yönetimini geliştirir.
 • Çalışanlarınıza iş uygulamaları için güçlü yardım masası çözümü sunar.
 • Varlık ve zimmet takibini kolaylaştırır.

Temel CRM çözümlerimizi özel ve farklı yapan temel özellikler şunlardır:

 • Çok fazla çözüm seçeneğinin olması
 • ERM CRM’in kapsamlı çözümleriyle tek bir platform üzerinde bütünleşik çalışması
 • Günlük uygulamalarınıza ve yaygın kullanılan ERP yazılımlarına kolaylıkla entegre olması
 • Firmanızın özel ihtiyaçlarına göre hızlıca uyarlanabilmesi ve size özel süreçlerin tasarlanabilmesi
 • Dashboard, raporlama ve veri izleme altyapısının gelişmiş olması
 • Kullanımının kolay olması
 • 20+ yıldır her sektörden her büyüklükte firmada çalışıyor olması ve sürekli geri bildirimlerle fonksiyonel derinliğinin artırılması

Evet, çözümlerimiz kullanıma hazırdır. Yapacağımız sadece şirket ihtiyaçlarınıza göre temel CRM çözümlerimizi kısa süre içinde size uyarlayıp özelleştirmektir.

CRM Çözümleri Platformu

Hepsi bir arada, kullanıcı dostu, hazır CRM çözümlerimizi kolayca inceleyin.