Tahsilat Yönetimi

Kolay tahsilat, güçlü finans
Home » CRM Programı Çözümleri » Temel CRM » Tahsilat Yönetimi

Tahsilat Yönetimi Çözümü

Nakit akışınızı güçlendirmek ve işletmenizi sürdürülebilir kılmak için alacak tahsilatında çözüm odaklı bir yaklaşım gerekiyor. Tahsilat Yönetimi çözümümüzle muhasebe programınızla entegre bir şekilde alacaklarınızın tahsil sürecini tek bir platformdan yönetin. Sürecin performansını ve ilerlemesini Dashbord ekranlarından anlık izleyin ve raporların gücünden yararlanın. Alacaklarınız gecikmesin.

crm-tahsilat-kayit-ekrani
Featured Image

ERP entegrasyonuyla alacaklarınızı ERM CRM’de listeleyin.

ERM CRM platformunun hazır ERP entegrasyonları veya size özel geliştireceğimiz ERP entegrasyonu (muhasebe yazılımlarıyla entegrasyon) sayesinde veya bir excel belgesinden toplu yükleyerek alacaklarınızın listesini ERM CRM içinde oluşturun. Alacaklarınızı müşteri, tutar, ödeme vadesi, gecikme süresi (varsa) bazında toplu olarak görün ve izleyin.

Featured Image

Alacaklarınız için otomatik görevlendirmeler oluşturun.

ERM CRM’deki alacak listelerinizden toplu olarak veya tek tek, bir kullanıcıya veya dilediğiniz kullanıcılara otomatik görevlendirmeler oluşturun. Tahsilat sorumluları her bir alacak takip görevi için telefon, e-posta, mutabakat vb. aktiviteleri kaydetsin. Müşterinin ödeme taahhütlerini ve ödeme vadelerini ERM CRM’e girsin. Gelişmeleri ve kanaatlerini not etsin. İhtiyaç halinde ERM CRM’de ödeme planları oluştursun. Alacakların tahsil edilme potansiyelini sınıflandırsın. Alacaklarınızın tahsilini bir plan ve disiplin içinde yönetin.

Featured Image

Ödeme sistemi altyapımızla hızlı tahsilat gerçekleştirin.

İş akış sihirbazımız sayesinde bildirim ve şikayet türlerine özel farklı iş akışları tasarlayın. Çözüm süreleri ve sorumluları belirleyin. Müşteri memnuniyeti için ekiplerinizi koordine edin ve hizalayın. Dashboard ekranları ve izleme listeleri üzerinden bildirim ve şikayet süreçlerini uçtan uca izleyin ve yönetin. Aksayan ve geciken vakalara özel olarak müdahale edin.

TAHSİLAT YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜYLE

Nakit akışınızı güçlendirin.

Featured Image

Süreç otomasyon sihirbazımızın takip kolaylığından yararlanın.

Manuel takipleri ve hatırlatmaları bırakın süreç otomasyon sihirbazımız yapsın. Siz sadece bildirim ve hatırlatma kurallarını belirleyin. Kritik tarihleri ve tutarları sisteme girin. Gerisini sistem halletsin. Zamandan ve emekten tasarruf edin.

Featured Image

Müşterilerinizin tahsilat geçmişini tek bir yerden takip edin.

Müşterilerinizden alacağınızı tahsil etmek için yaptığınız tüm aktiviteleri, otomatik hatırlatma işlemlerini, ödeme planlarını, müşteri taahhütlerini ve taahhütlerine bağlı kalma düzeylerini müşteri tarihçe kayıtlarından takip edin. Müşterilerinizin borç ödeme alışkanlıklarını ve döngüsünü kolayca izleyin.

Featured Image

Tahsilat performansınızı ve ilerlemeleri analiz edin.

Dashboard ekranınızda, tahsilat performansını ve ilerlemeleri anlık olarak izleyin. Raporlama araçlarımız sayesinde tahsilat sürecinizi detaylı analizi edin. Özelleştirilebilir raporlarla, müşteri bakiye borçlarına odaklanarak işletmenizin finansal sağlığını daha iyi anlayın. Tahsilat stratejilerinizi belirlerken elde ettiğiniz verilerle destekli kararlar alın, sürekli iyileştirmeler için temel bilgiler elde edinin.

Bizimle çalışmak için
çok nedeniniz var.

f_icon3-8

Avantajlarımız

20+ yıllık deneyimin ürünü hazır ve kapsamlı CRM çözümlerimizle müşterilerimiz tecrübeye ortak oldu.

Keşfet
f_icon1-8

Referanslarımız

300'den fazla müşterimiz ERM CRM çözümleriyle işlerini profesyonelce yönetmeye başladı.

Keşfet
f_icon4-8

Projelerimiz

500'den fazla projeyle müşterilerimiz hayatlarını kolaylaştırdı, işlerini büyüttü, rekabette öne geçti.

Keşfet
Müşteri
0 +
Proje
0 +
Kullanıcı
0 +
Yıllık Tecrübe
0 +

Biz Hazırız

Tahsilatlarınızı ERM CRM ile yönetin.

Canlı Demo İste

Tahsilat Yönetimi

Tahsilat veya alacak yönetimi, bir işletmenin satış sonrası müşterilerinden alacaklı olduğu miktarı zamanında planlı bir şekilde tahsil etme sürecini ifade eder. Bu süreç, işletmelerin müşterilerinden tahsil edilmesi gereken alacakları izlemelerini, yönetmelerini ve tahsilat süreçlerini optimize etmelerini sağlar.

Tahsilat yönetiminin temel amacı, işletmelerin likiditesini artırmak, nakit akışını düzenlemek ve finansal istikrarlarını korumaktır. Bu süreç, müşterilere yapılan satışların karşılığında beklenen ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak alınmasını sağlamayı ve sürdürülebilir büyümeyi hedefler.

Tahsilat yönetimi genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 • Tahsilat politikalarının belirlenmesi
 • Fatura ve tahsilat takibi
 • Ödeme hatırlatmaları
 • Gecikmiş ödemelerin incelenmesi ve çözüm politikaları
 • Müşteri ilişkileri yönetimi

Tahsilat veya alacak yönetimi çözümümüzün şirketlere temel faydaları şunlardır: 

 • ERP sistemlerinden anlık müşteri borç bilgisini alır ve tahsilat listeleri oluşturur.
 • Excel ile takibi yapılacak tahsilat listesi yükleyebilirsiniz.
 • Tahsilat aramaları için otomatik ve manuel görevlendirmeler oluşturur.
 • Sanal pos entegrasyonuyla hızlı tahsilat gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde muhasebe işlemlerinde operasyonel verimlilik sağlar. Müşteriye ve muhasebe biriminde çalışanlarınıza zaman kazandırır.
 • Otomatik bilgilendirme ve hatırlatmalarla tahsilat sürecini hızlandırıp daha etkili takip etmenize katkıda bulunur.
 • Müşterilerinizin tüm ödeme geçmişlerini ve tahsilat aktivitelerini tarihçe içinde takip edebilirsiniz. Bu şekilde kurumsal hafıza oluşturur.
 • Tahsilat süreçlerinizin etkinliğini ve verimliliğini katlar.
 • Müşterilerinizle olan iletişiminizi güçlendirir. Verimsiz iletişimi ve iletişim kazalarını önler.

Hazır ERP entegrasyonlarımızdan birini (Logo, Netsis, Mikro, Uyumsoft, IFS, ETA vb.) kullanıyorsanız tahsilat yönetimi çözümümüzü hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunların dışında bir muhasebe yazılımı kullanıyorsanız bir uyarlama entegrasyonu yapmamız gerekir veya excel üzerinden alacak listelerini yükleyerek çözümümüzü kullanabilirsiniz.

Tahsilat yönetimi çözümümüz temel bir CRM uygulamasıdır. Hemen hemen her şirketin vadesi gelmemiş alacağı vardır. Tahsilat süreci olan her şirket için çözümümüz uygundur. Bunun yanında müşteri sayısı fazla, alacak döngüleri yoğun ve tahsilat sorunu belirgin olan firmalar için çözümümüz temel bir ihtiyaçtır.

Temel CRM

“Temel CRM” sınıflandırması diğer CRM programlarında çok rastlanmayan bir uygulamadır. Sektöründen ve büyüklüğünden bağımsız olarak her işletmenin kurulur kurulmaz icra edeceği ortak faaliyetleri vardır. Örneğin, her işletmenin müşterisi vardır ve müşterileriyle iletişim etkinliklerinde bulunur. İşletme sahibinin kendi ve çalışanlarının iş ve görevleri vardır, bunlar takip edilmek ister. İşte en temel düzeyde tüm şirketler için ortak olan faaliyetler esas alınarak geliştirilmiş çözümlere biz “Temel CRM” diyoruz.

ERM CRM’in en önemli farklılığı müşterilerine ihtiyaçlarına uygun çözümleri seçebilme ve oluşturma esnekliği sağlamasıdır. “İhtiyacın kadar kullan ve ihtiyacın kadar öde” temel iş prensibimizdir. ERM CRM olarak biz modül değil çözüm satıyoruz. Her işletmenin satış, servis veya pazarlama çözümlerine ihtiyacı bulunmaz.

Temel CRM çözümlerimizin işletmenize sağladığı katkıları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Müşteri verilerini düzenler ve merkezileştirir.
 • İş verimliliğinizi artırır.
 • Müşteri iletişiminizi geliştirir.
 • İş görevlerinizi düzenler ve etkili takip etmenizi sağlar
 • Zaman yönetiminizi iyileştirir.
 • Dokümantasyonu kolaylaştırır.
 • Toplantı verimliliğinizi artırır.
 • Proje izleme ve yönetme kolaylığı sağlar.
 • Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır.
 • Tahsilat sürecinizi etkinleştirir.
 • Personel izin ve masraf yönetimini düzenler.
 • Ürün sevk sürecinin yönetimini geliştirir.
 • Çalışanlarınıza iş uygulamaları için güçlü yardım masası çözümü sunar.
 • Varlık ve zimmet takibini kolaylaştırır.

Temel CRM çözümlerimizi özel ve farklı yapan temel özellikler şunlardır:

 • Çok fazla çözüm seçeneğinin olması
 • ERM CRM’in kapsamlı çözümleriyle tek bir platform üzerinde bütünleşik çalışması
 • Günlük uygulamalarınıza ve yaygın kullanılan ERP yazılımlarına kolaylıkla entegre olması
 • Firmanızın özel ihtiyaçlarına göre hızlıca uyarlanabilmesi ve size özel süreçlerin tasarlanabilmesi
 • Dashboard, raporlama ve veri izleme altyapısının gelişmiş olması
 • Kullanımının kolay olması
 • 20+ yıldır her sektörden her büyüklükte firmada çalışıyor olması ve sürekli geri bildirimlerle fonksiyonel derinliğinin artırılması

Evet, çözümlerimiz kullanıma hazırdır. Yapacağımız sadece şirket ihtiyaçlarınıza göre temel CRM çözümlerimizi kısa süre içinde size uyarlayıp özelleştirmektir.

CRM Çözümleri Platformu

Hepsi bir arada, kullanıcı dostu, hazır CRM çözümlerimizi kolayca inceleyin.