Zimmet Yönetimi

Değerli fiziksel varlıklarınızı korur.
Home » CRM Programı Çözümleri » Temel CRM » Zimmet Yönetimi

Zimmet Yönetimi Çözümü

Fiziksel varlıkların (ekipman, cihaz, demirbaş vs.) kaydını tutmak ve bunları korumak işletmelerin en kritik sorumluluklarından biridir. ERM CRM Zimmet Yönetimi Çözümüyle siz de fiziksel varlıklarınızı kayıt altına alın, doğru kişilere zimmetleyin ve çalışanlara sağlanan kullanım haklarını yönetin. Demirbaşın satın alma, çalışana zimmetleme, periyodik bakım yapma, onarma ve yeniden satış süreçlerini uçta uca onay işlemleriyle birlikte yönetin. Kıymetli varlıklarınızın bilgilerini dijital ortama taşıyarak koruyun.

crm-zimmet-yonetimi
crm-programi-zimmet-yonetmi-cozumu
Featured Image

Fiziksel varlıklarınızı kayıt altına alın ve yönetin.

Cihazlarınızı, demirbaşlarınızı, ekipmanlarınızı tek tek veya topluca ERM CRM’e tanımlayın ve güncelleyin. Varlık türüne göre özel kayıt formları (sınıfı, markası, modeli, yılı, fatura bilgileri vb.) oluşturun. İşletmedeki fiziksel varlıklarınızın toplu olarak envanter dökümlerini detaylı bir şekilde çıkarın ve raporlayın. Yeni envanter satın alma ihtiyacınızı planlayın, elden çıkarılması gereken ve atıl bekleyen varlıklarınızla ilgili aksiyon alın.

Featured Image

Fiziksel varlıklarınızı doğru kişilere zimmetleyerek koruyun.

İşletmedeki fiziksel varlıklarınızı doğru kişilere tahsis edin ve onay akışı ile zimmetleyin. İmzalı zimmet belgeleri oluşturun ve bunları dijital olarak saklayın. Fiziksel varlıklarınız için yasal koruma sağlayın. İhtiyaca göre zimmeti iade alın veya sorumlularını güncelleyin. Teslimatı geciken varlıklarınızı belirleyin. Varlıklarınızın çalınma, kaybolma ve zarar görme risklerini azaltın.

Featured Image

Fiziksel varlıklarınızla ilgili her türlü işlemi kolayca izleyin.

Fiziksel varlıklarınızın satın alma, zimmetleme, periyodik bakımlarının yapma, garanti sürelerini, tamir masraflarını, sigorta işlemlerini takip etme vb. tüm işlemleri tek bir yerden yönetin. Varlıklarınız üzerinde yapılan her türlü işlemi kaydedin ve geçmişe yönelik olarak izleyin.

ZİMMET YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜYLE

Zimmetlerinizin güvenliğini sağlayın.

Bizimle çalışmak için
çok nedeniniz var.

f_icon3-8

Avantajlarımız

20+ yıllık deneyimin ürünü hazır ve kapsamlı CRM çözümlerimizle müşterilerimiz tecrübeye ortak oldu.

Keşfet
f_icon1-8

Referanslarımız

300'den fazla müşterimiz ERM CRM çözümleriyle işlerini profesyonelce yönetmeye başladı.

Keşfet
f_icon4-8

Projelerimiz

500'den fazla projeyle müşterilerimiz hayatlarını kolaylaştırdı, işlerini büyüttü, rekabette öne geçti.

Keşfet
Müşteri
0 +
Proje
0 +
Kullanıcı
0 +
Yıllık Tecrübe
0 +

Biz Hazırız

Varlıklarınızı ERM CRM ile koruyun.

Canlı Demo İste

Sık Sorulan Sorular

Zimmet Yönetimi

Zimmet yönetimi çözümü, işletmelerin fiziksel envanterini (demirbaş, cihaz, ekipman, bilgisayar, cep telefonu, şirket araçları, ofis malzemeleri vb.) daha etkili bir şekilde izlemelerine, kaydetmelerine, yönetmelerine ve denetlemelerine yardımcı olan bir yazılım veya sistemdir. Zimmet, bir varlığın atanmış kişi veya departman tarafından kullanılmasını veya sorumluluğunu temsil eder. Zimmet yönetimi, şirketlerin bu varlıkların doğru kişilere tahsis edilmesini, kullanımını izlemelerini, kaybolmasını veya kötüye kullanılmasını önlemelerini sağlar.

Zimmet Yönetimi Çözümümüzün sağladığı faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:

Varlık İzleme: İşletmenizin tüm varlıklarını kaydetme ve izleme yeteneği sağlar.

Zimmet Atama: Her varlığın sorumlusu veya kullanıcısı belirlenir ve zimmetlenir. Bu şekilde varlıklarınızın zayi olma riski azalır.

Yasal Koruma: Varlıklarınızın sorumlularını belirleyerek, kullanıcı kaynaklı bir zarar oluşması durumunda yasal olarak rücu etme imkanını kolaylaştırır.

Zimmet Geri Alma: Bir varlığın kullanımı sona erdiğinde veya bir kişi şirketten ayrıldığında, zimmetin geri alınmasını sağlar.

Raporlama ve Analiz: Varlıkların kullanımı hakkında raporlar oluşturur ve verileri analiz eder, böylece organizasyonlar daha iyi kararlar almanızı sağlar.

Güvenlik: Varlıkların izinsiz kullanımını önlemek için güvenlik kontrolleri sağlar.

Bakım ve Tamir: Varlıkların bakım ve tamir süreçlerini izler ve yönetir.

İş Sürekliliği: Varlıkların eksiksiz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak iş sürekliliğini destekler.

 • Fiziksel varlıklar kayıt formunun firmalara göre uyarlanabilmesi
 • Zimmetleme süreci için onay akışı işletilmesi
 • Zimmete konu fiziksel varlığın satın alınmasından tekrar satılması veya ıskartaya çıkartılması anına kadar olan tüm aşamaların geçmişe yönelik olarak izlenebilmesi
 • Doküman yönetim sistemi altyapısının kullanılması

Her şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için ekipman, cihaz ve demirbaş kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu yüzden zimmet yönetimi çözümümüz her şirketin kullanacağı temel bir CRM uygulamasıdır. Bunun yanında çok fazla sayıda fiziksel varlığa sahip şirketler için zaruri bir ihtiyaçtır.

Temel CRM

“Temel CRM” sınıflandırması diğer CRM programlarında çok rastlanmayan bir uygulamadır. Sektöründen ve büyüklüğünden bağımsız olarak her işletmenin kurulur kurulmaz icra edeceği ortak faaliyetleri vardır. Örneğin, her işletmenin müşterisi vardır ve müşterileriyle iletişim etkinliklerinde bulunur. İşletme sahibinin kendi ve çalışanlarının iş ve görevleri vardır, bunlar takip edilmek ister. İşte en temel düzeyde tüm şirketler için ortak olan faaliyetler esas alınarak geliştirilmiş çözümlere biz “Temel CRM” diyoruz.

ERM CRM’in en önemli farklılığı müşterilerine ihtiyaçlarına uygun çözümleri seçebilme ve oluşturma esnekliği sağlamasıdır. “İhtiyacın kadar kullan ve ihtiyacın kadar öde” temel iş prensibimizdir. ERM CRM olarak biz modül değil çözüm satıyoruz. Her işletmenin satış, servis veya pazarlama çözümlerine ihtiyacı bulunmaz.

Temel CRM çözümlerimizin işletmenize sağladığı katkıları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Müşteri verilerini düzenler ve merkezileştirir.
 • İş verimliliğinizi artırır.
 • Müşteri iletişiminizi geliştirir.
 • İş görevlerinizi düzenler ve etkili takip etmenizi sağlar
 • Zaman yönetiminizi iyileştirir.
 • Dokümantasyonu kolaylaştırır.
 • Toplantı verimliliğinizi artırır.
 • Proje izleme ve yönetme kolaylığı sağlar.
 • Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır.
 • Tahsilat sürecinizi etkinleştirir.
 • Personel izin ve masraf yönetimini düzenler.
 • Ürün sevk sürecinin yönetimini geliştirir.
 • Çalışanlarınıza iş uygulamaları için güçlü yardım masası çözümü sunar.
 • Varlık ve zimmet takibini kolaylaştırır.

Temel CRM çözümlerimizi özel ve farklı yapan temel özellikler şunlardır:

 • Çok fazla çözüm seçeneğinin olması
 • ERM CRM’in kapsamlı çözümleriyle tek bir platform üzerinde bütünleşik çalışması
 • Günlük uygulamalarınıza ve yaygın kullanılan ERP yazılımlarına kolaylıkla entegre olması
 • Firmanızın özel ihtiyaçlarına göre hızlıca uyarlanabilmesi ve size özel süreçlerin tasarlanabilmesi
 • Dashboard, raporlama ve veri izleme altyapısının gelişmiş olması
 • Kullanımının kolay olması
 • 20+ yıldır her sektörden her büyüklükte firmada çalışıyor olması ve sürekli geri bildirimlerle fonksiyonel derinliğinin artırılması

Evet, çözümlerimiz kullanıma hazırdır. Yapacağımız sadece şirket ihtiyaçlarınıza göre temel CRM çözümlerimizi kısa süre içinde size uyarlayıp özelleştirmektir.

CRM Çözümleri Platformu

Hepsi bir arada, kullanıcı dostu, hazır CRM çözümlerimizi kolayca inceleyin.